Gå til toppen

Leder

Kirkernes morgenringning og aftensringning har fra gammel tid været en påmindelse om, at man nu for en stund skulle samle sig og reflektere lidt over et bibelord, bede en bøn eller synge en salme. Husandagt kaldes det.

Under vækkelserne for 200 år siden var det netop også ved bibellæsning og salmesang i private hjem, at folk blev bevidste om deres tros indhold og det var det, der gav dem myndighed til at danne frie skoler, kæmpe for demokrati, lave andelsbevægelse m.m.

Her, i de vaktes forsamlinger, var kvinderne også forkyndere, og jævne bondekoner kunne sagtens læse Luther og Kingo.

En husandagt kan udformes på mange måder. På næste side kan du se forslag til, hvordan man kan gribe det an, og du kan downloade husandagter til hver dag i Påsken og Den stille Uge. 

Husandagter til påsken

af Merete Bøye

Desværre kan vi ikke samles i kirken denne påske.

Men hvis man skal prøve at tænke positivt om situationen, så er det en oplagt anledning til at opruste på gudsdyrkelsen i hjemmet.

Luthers idé om "det almindelige præstedømme", som man taler så meget om for tiden, betyder ikke, at alle og enhver skal have lov til at stille sig op på prædikestolen eller have indflydelse på folkekirkens liturgi og forkyndelse. Det har vi det særlige embede til.

Men det betyder, at alle kristne er præster for hinanden, og særlig er "husfaderen" (det kan også være moderen i vore moderne tider) præst for sin egen familie.

Nu har vi chancen for at indøve en praksis med at holde husandagt, bede aftenbøn, læse dagligt i bibelen, synge salmer sammen i familien osv. Lad os da gribe den.

Her er en samling husandagter til Den stille Uge og påsken.
KLIK PÅ LINKET HERUNDER for at downloade.